تصویر هدر
معرفی بارمپ

با “بارمپ” صدور بارنامه بدون واسطه را تجربه کنید.

1398-10-24دسته‌بندی نشده

 در پست قبل به گوشه ای از مصاحبه “آقای نجفی زاد”مدیر عامل شرکت سوربن ترابر هوشمند با ماهنامه صنعت حمل و نقل پرداختیم، در این پست به  ادامه مزایای وجود اپلیکیشن های حمل بار از جمله “بارمپ” میپردازیم.  اما متاسفانه حسب آمار سازمان های ذی ربط بیش از ” 90 “درصد ناوگان کشور خود مالک …

ادامه مطلب
مصاحبه مدیر عامل شرکت سوربن ترابر هوشمند با ماهنامه صنعت حمل و نقل

مصاحبه مدیر عامل شرکت سوربن ترابر هوشمند با ماهنامه صنعت حمل و نقل

1398-10-24دسته‌بندی نشده

تغییر سخت است شرکتهای هوشمند حمل ونقلی نیاز به حمایت دارند سیستم حمل و نقل هوشمند، مجموعهای از ابزارها، امکانات و تخصص هاست که شامل مفاهیم مهندسی ترافیک، تکنولوژیهای نرم افزاری، سخت افزاری و مخابراتی بوده و به صورت یکپارچه به منظور بهبود کارایی و ایمنی در سیستم حملونقل به کار گرفته میشود. دسترسی به …

ادامه مطلب