خدمات بارمپ

تصویر هدر

خدمات ما

بارمپ پلتفرم هوشمند حمل و نقل بار بوده و جزو پیشگامان عرصه فعالیت در فضای مجازی قرار گرفته و با هدف صرفه جویی در زمان و انرژی ،با پوشش گسترده ناوگان حمل و نقل در سراسر کشور، ضمن ایجاد بستر اعلان بار برای سایر شرکت های همکار، تامین به موقع ناوگان مناسب و رصد محموله تا وصول اطمینان بخش در مقصد و همچنین فراهم نمودن بار برگشت برای رانندگان را تضمین می نماید.

خدمات بارمپ