تصویر هدر
شرکت حمل و نقل سراسری سوربن ترابر هوشمند

درباره پایانه حمل و نقل (قسمت دوم)

1398-08-25حمل و نقل

پیش تر درباره اهداف تاسيس و بهره برداري از پايانه هاي حمل و نقل بار اشاره کردیم، سایر موارد عبارتند از: 6- كنترل و افزايش ضريب امنيت جابجايي كالا 7- تسهيل و تسريع در امر جابجايي محموله 8- امكان اولويت بخشيدن به حمل و نقل كالاهاي استرتژيك و هماهنگ كردن ناوگان ترابري با سياستهاي موضعي …

ادامه مطلب
حمل و نقل بار

درباره پایانه حمل و نقل

1398-08-25حمل و نقل

پايانه  حمل و نقل بار محلي به منظور ساماندهي امور حمل و نقل كالا و همچنین ارائه خدمات مورد نياز رانندگان وسایل حمل و نقل باري می باشد.  پایانه حمل و نقل بار داراي كليه تأسيسات و امكانات براي ارائه خدمات حمل و نقل كالا از قبيل سالن اعلان بار، مؤسسات و شركتهاي حمل و …

ادامه مطلب